Czym jest DART?
Hackathon
Poszukujemy robotyków gotowych na wyzwania
Więcej szczegółów o hackathonie już wkrótce!
[ Więcej ]
Drones And Robots Tournament, częściej określany w skrócie
jako DART, swoje początki zawdzięcza grupie pasjonatów robotyki.
W 2021 roku połączyli swoje siły w jednym celu – by odkrywać nowe horyzonty wspólnych zainteresowań. Każdy z nich reprezentował
nieco inne środowisko i podejście, dzięki czemu wspólnymi
siłami stworzyli unikatowy projekt.
Tak powstały całokształt przerodził się w wydarzenie, które zebrało ogromne grono pasjonatów podzielających naszą wizję.
Pierwsza edycja zawodów robotyczno-dronowych pod logiem DARTa ściągnęła do Krakowa wiele osób z Polski i Europy.
Choć nasi Zawodnicy byli bardzo zróżnicowani pod kątem wieku, wiedzy i doświadczenia, to jedną rzecz mieli wspólną – marzenia. Wszystkim nam przyświecał wspólny cel zaszczepienia pasji oraz ciągłego rozwoju w bliskich nam środowiskach robotycznych.

Chcemy moc podziwiać jak na naszych oczach będą pojawiały się nowe rozwiązania dotychczasowych problemów,
a rozwój nowoczesnych technologii będzie nabierał rozpędu.
Chcemy, by DART stał się symbolem rozwoju robotyki oraz wyznacznikiem jakości.


Wydarzenia

Organizatorzy

Partnerzy

pl_PL